Materiały i systemy specjalistycznej chemii budowlanej stanowią niezbędny element nowoczesnych obiektów infrastruktury komunikacyjnej. W celu zapewnienia jak najdłuższego okresu eksploatacji, proponujemy kompleksowy zestaw produktów przeznaczonych do budowy, modernizacji, naprawy i ochrony drogowych obiektów inżynieryjnych.

Specjalizujemy się w produkcji bezpodsypkowych konstrukcji nawierzchni szynowych na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi. Dostarczane przez nas rozwiązania gwarantują bardzo wysoką wytrzymałość na obciążenia i zapobiegają deformacji nawierzchni przejazdowych oraz pozwalają znacznie obniżyć koszty eksploatacyjne w dłuższej perspektywie czasu.

Przeprowadzamy badania, ekspertyzy, monitorujemy obiekty inżynieryjne punktowe i liniowe, przygotowujemy opinie z zakresu inżynierii lądowej. Szczegółowa ocena oddziaływania elementów infrastruktury na otoczenie pozwala określić i zapewnić optymalne warunki realizacji i eksploatacji inwestycji.

Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną, która świadczy usługi w szerokim zakresie robót drogowych, od napraw i wzmocnienia konstrukcji począwszy, poprzez układanie nawierzchni izolacyjnej na kompleksowych remontach i modernizacji drogowych obiektów inżynieryjnych skończywszy.