Rozwój nowych technologii dla kolei, jest podyktowany poszukiwaniem nowych, efektywnych rozwiązań, które oddziałują w sposób bezpośredni na bezpieczeństwo oraz sprawność transportu kolejowego oraz korzyści społeczne i ekonomiczne. Dodatkowy bodziec stanowi wzrastająca świadomość zarządców infrastruktury oraz potwierdzenie w eksploatacji skuteczności innowacyjnych rozwiązań

Światowe trendy w rozwoju transportu publicznego wskazują na to, że metro jest najbardziej perspektywicznym środkiem komunikacji miejskiej. Podziemna kolej miejska to niewątpliwie najszybszy i najwygodniejszy środek transportu, będący podstawą komunikacji w wielkich metropoliach. Dzięki pokonywaniu dużych odległości w krótkim odstępie czasu, podnosi jakość życia mieszkańców dużych ośrodków miejskich, tworząc spójną całość z naziemną siecią komunikacyjną.

Przyjazny dla środowiska i stosunkowo niedrogi w eksploatacji tramwaj przechodzi swój renesans. Ośrodki miejskie coraz chętniej inwestują w infrastrukturę tramwajową ze względu na stosunkowo niskie koszty budowy linii tramwajowych, potrzebę usprawnienia transportu publicznego oraz chęć poprawy estetyki miasta.

Systemy nawierzchni szynowych dla kolei przemysłowych. Rozwiązania dostosowane do dużego obciążenia nawierzchni szynowej, gwarantują wytrzymałość i długi okres eksploatacji.