Podkładki podpodkładowe TINES USP

Podkładki podpodkładowe TINES USP

kolej, metro

Informacje podstawowe

Podkładki USP służą do zmniejszenia dynamicznych oddziaływań od taboru przekazywanych poprzez podkład lub podrozjazdnicę na podsypkę. Materiał należy stosować szczególnie w miejscach, gdzie:
• nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniej grubości warstwy podsypki pod podkładami lub podrozjazdnicami (ochrona tłucznia),
• istnieje konieczność zabezpieczenia nawierzchni przed przyspieszoną degradacją (odkształcenie toru),
• niezbędne jest dostosowanie sztywności nawierzchni – głównie na strefach przejściowych
• potrzebne jest zabezpieczenie obiektów budowlanych sąsiadujących
z linią kolejową przed nadmiernymi drganiami wywołanymi eksploatacją nawierzchni szynowej (wibroizolacja).

podkładki podpodkładowe

Zalety

Podkładki USP produkowane są z materiałów elastomerowych i występują w dwóch odmianach:
• podkładki z materiału na bazie poliuretanu,
• podkładki z granulatu gumowego łączonego spoiwem poliuretanowym.
Podkładki USP mocowane są od spodu do podkładów i podrozjazdnic. Mogą pokrywać całościowo powierzchnię dolną lub tylko częściowo w strefie podszynowej.

Zalety:
• Zmienna grubość i sztywność pozwalająca na zastosowanie ich w szerokim zakresie obciążeń i prędkości pojazdów szynowych
• Możliwość stosowania w konstrukcjach podsypkowych i bezpodsypkowych
• Zapewnienie wysokiej izolacji elektrycznej
• Skuteczne tłumienie obciążeń dynamicznych
• Chemiczna neutralność i niezmienność parametrów niezależnie od warunków zewnętrznych
• Pełna recyklizacja

Zastosowanie

• Tory szlakowe
• Tunele
• Stacje
• Mosty i wiadukty

Grupa TINES

to międzynarodowy holding aktywny na obszarze dynamicznie rozwijających się rynków w Europie Centralnej i Wschodniej oraz w Środkowej Azji. Podstawę działalności grupy stanowi produkcja zaawansowanych rozwiązań dla infrastruktury szynowej, drogowej, budownictwa inżynieryjnego i przemysłowego.

Zapraszamy do kontaktu