TINES w prestiżowej debacie 1520

W dniach 1 – 3 czerwca w czarnomorskim kurorcie Soczi odbyła się największa konferencja skupiająca państwa szerokiego toru „1520 Strategic Partnership”. W 11. edycji tego prestiżowego wydarzenia, które każdego roku gromadzi blisko 1400 specjalistów z ponad 30 krajów, jako panelista uczestniczył również Tomasz Szuba Prezes Zarządu TINES Capital Group SA.

Tomasz Szuba wziął udział w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „How can Russian and European comapenies work together”.  Podczas debaty z udziałem przedstawicieli Vossloh, Siemens, Deutsche Bahn i Kolei Rosyjskich, Prezes TINES mówił m.in. o roli Polski w projekcie Nowego Jedwabnego Szlaku. –

Nawiązując do terminologii kolejowej – Polska pełni rolę strefy przejściowej na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku pomiędzy Zachodnią Europą a Azją. Znaczenie naszego kraju jest strategiczne, a prace przy realizacji tego projektu powinny odbywać się z uwzględnieniem polskiego biznesu inżynieryjnego

powiedział podczas panelu.

Debata otwierająca 11. Forum 1520 Stretegic Partnership zatytułowana „How to identify new possibilities in current realities” skupiona była na nowych realiach, w jakich znalazł się międzynarodowy transport kolejowy oraz na zmieniającej się sytuacji politycznej i ekonomicznej. Dyskusja toczyła się wokół perspektywicznych kierunków eksportu, rozwoju korytarzy transportowych, planach modernizacji infrastruktury kolejowej wraz z zapleczem logistycznym, a także wokół wyzwań jakie stoją przed Kolejami Rosyjskimi (RŻD) oraz kolejami strefy 1520.  Podczas sesji inauguracyjnej, szef RŻD Oleg Belozerow mówił m.in. priorytetach Kolei Rosyjskich jakimi są rozwój euroazjatyckich korytarzy dla tranzytu towarów i eksportu, konieczności pracy nad stworzeniem odpowiedniej infrastruktury dla międzynarodowych przewozów kolejowych i podnoszenie jakości świadczonych w tym zakresie usług. Zachęcał do angażowania się w rozwój infrastruktury kolejowej w Rosji i zaznaczył, że Koleje Rosyjskie są w dobrej kondycji finansowej i będą realizowały plany rozwojowe pomimo nałożonych na ten kraj sankcji. W swoim wystąpieniu Belozerow mówił również o możliwościach jakie widzi w nowym korytarzu „Północ – Południe”, szczególnie po zniesieniu sankcji jakie nałożone były na Iran. Korytarz ten łączy Indie, Iran i inne kraje Zatoki Perski z Północną i Zachodnią Europą, a jego znaczący odcinek o długości około 3 tysięcy kilometrów przebiega właśnie przez terytorium Rosji.

Obok szefa Kolei Rosyjskich w debacie otwarcia wzięli udział m.in. Prezydent Kolei Kazachstańskich Askar Mamin, szef Kolei Irańskich Aghaei Mohsen Poursayed, Mikael Aro (były już) CEO VT Group i Alexey Tsydenov, rosyjski wiceminister transportu.

Reprezentant Kolei Kazachstańskich mówił o aspiracjach Kazachstanu i planach rozbudowy sieci logistycznej i hubów transportowych, których realizacja pozwolić ma temu krajowi wejść do czołówki 40 państw z najlepszymi warunkami logistycznymi dla transportu kolejowego.  Zaznaczył również, że Kazachstan odgrywa ważną rolę w transporcie towarów z Chin do Europy Zachodniej oraz regionu Zatoki Perskiej i podkreślił, że do 2020 roku planuje się zwiększenie udziału przychodów z tranzytu z 28% do 50% udziału w transporcie kolejowym.

Mikael Aro, kolejny z panelistów,  zapytany o satysfakcję z dotychczasowej współpracy i dalsze plany Kolei Fińskich mówił o zainteresowaniu partycypowaniem w projekcie korytarza „Północ – Południe” oraz dalszym rozwijaniu współpracy z Rosją. Podkreślił jednak, że w obecnych warunkach jest to nieco utrudnione. Przedstawiciel Kolei Fińskich podjął temat przewozów pasażerskich i przedstawił priorytety aktywności w tym zakresie na najbliższe lata. W swojej wypowiedzi Mikael Aro wyraził również dumę z projektu linii kolei dużych prędkości, łączącej Helsinki z St. Petersburgiem, o którym marzono 20 lat.

W debacie głos zabrał również Alexey Tsydenov, rosyjski wiceminister transportu, który na wstępie wskazał na bezprecedensową ilość projektów transportowych, które obecnie realizowane są w Rosji. Dodał, że to największa liczba inwestycji od czasu upadku Związku Radzieckiego. Omawiając poszczególne projekty transportowe zwrócił również uwagę na koncepcję korytarza transportowego z Zachodnich Chin, przez Kazachstan, Rosję i ostatecznie przez Murmańsk na Wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. W ocenie Tsydenovowa, ten wyjątkowo perspektywiczny korytarz oferowałby możliwość transportowania towarów w czasie o 1/3 krótszym niż obecna droga przez Chiny Wschodnie, Ocean Spokojny i Kanał Panamski.

Podczas debaty głos zabrał także przedstawiciel Kolei Irańskich Aghaei Mohsen Poursayed, który wprowadził uczestników w plany i skalę projektów transportowych realizowanych w Iranie. Zaznaczył, że oprócz istniejących już ponad 10 tysięcy kilometrów linii kolejowych w kraju, planowana jest budowa kolejnych 9 tysięcy kilometrów, z których 5 tysięcy jest już w trakcje realizacji. W założeniu 30% przewozu ładunków w Iranie będzie miało odbywać się właśnie za pośrednictwem kolei. W swojej prezentacji Poursayed mówił również o atrakcyjnych warunkach transportowych, ulgach i taryfach, które obowiązywać będą w Iranie.